Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΕΧΕΤΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ??? /DO YOU FANCY SOMETHING DIFFERENT ???

Γεια σας!!! Σήμερα θα σας προτείνω τρία μέρη για να πάτε! Δεν είναι κάποια καφετέρια ή εστιατόριο αλλά κάτι πιο πρωτότυπο. Κάτι αξιόλογο που θα σας γεμίσει γνώσεις όπως εμένα και πραγματικά θα αξιοποιήσετε τον χρόνο σας. Εάν μένετε στην Ελλάδα πρέπει σίγουρα να τα επισκεφτείτε εάν πάλι όχι δεν πρέπει να τα αγνοήσετε όταν έρθετε στην χώρα μας. Το ένα είναι το <<Μουσείο Της Ακρόπολης>> το άλλο << Η Εθνική Πινακοθήκη Της Ελλάδας>> και τέλος το <<Μουσείο Μπενάκη>> . Αυτές τις μέρες πήγα και στα τρία μαζί με το πανεπιστήμιο μου και μετάνιωσα που δεν τα είχα επισκεφτεί νωρίτερα.


Hello there !!! Today I will suggest you 3 places to go ! It's not a coffee place or a restaurant but something more unique. Something remarkable that will fulfill your knowledge like me,and you are really to utilize your time.If you live in Greece you should visit them and if not, you should not ignore them if you are going to come to our country. The first is <<Museum of Acropolis>> and the other one <<National Gallery of Greece>> and last but not least, << Βenaki Museum>>. These days I went to these three places with my university and regretted that I haven't visited them earlier.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ / ACROPOLIS MUSEUM
Ένας χώρος 14.000 τετραγωνικών μέτρων που εκτίθεντα
ι
 περίπου 4.000 αντικείμενα που έχουν βρεθεί πάνω στον

 ιερό βράχο της Ακρόπολης και στους πρόποδές του

 καλύπτοντας μία ευρεία χρονική περίοδο από την

 Μυκηναϊκή περίοδο έως την Ρωμαϊκή και

 Παλαιοχριστιανική Αθήνα. Με θέα τον Παρθενώνα θα έχετε

 την ευκαιρία να γνωρίσετε την ιστορία της αρχαίας τέχνης

 και εξέλιξης της Ελλάδας.

 A place of 14.000 square metres that are exposed about 4.000 objects that have been found on top of the sanctuary rock of the Acropolis covering a big ammout of time period from the Mycenaenan period until the Roman and the early Christian Athens. With the view of Parthenon you'll have the chance to meet the history of the ancient art and evolution of Greece.ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / NATIONAL GALLERY OF GREECE

Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε κάποια απο τα μεγαλύτερα έργα τέχνης ξένων και ελλήνων ζωγράφων όπως Lorenzo Veneziano, Δομήνικο Θεοτοκόπουλο ( El Greco) , Γεώργιο Ιακωβίδη και άλλων. Πίνακες απο διαφορετικές εποχές και επηρεασμένα απο διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα θα σας εντυπωσιάσουν.


You will also have the chance to see some of the biggest works of art, of foreign and Greek painters like Lorenzo Veneziano,Dominic Theotokopoulo (El Greco).George Iakovidis and others.Pαintingσ of other eras and influenced by different artistic air ,will impress you.


«H αγαπημένη της γιαγιάς», 1893. Γ. Ιακωβίδης
«Η προσμονή» του Ν. Λύτρα


ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / BENAKI MUSEUM


 Το μουσείο φιλοξενεί στους τρεις ορόφους του
 αντιπροσωπευτικά έργα όλων των εποχών της Ελληνικής

 ιστορίας και τέχνης από την προιστορική εποχή μέχρι

 τους σύγχρονους καιρούς. Περιλαμβάνει έργα αρχαίας

 Βυζαντινής, μεταβυζαντινής, ισλαμικής και παραδοσιακής

 τέχνης καθώς και έργα Ασιατικής (Κινέζικης κυρίως). 


The museum hosts in the three floors representative projects of all eras of Greek history and art from the prehistoric era until the recent ages.It includes projects of ancient Byzantine,post-Byzanine and traditional art as well as projects of Asian culture(Chinese mostly).

Εάν λοιπόν έχετε όρεξη για μία εκπαιδευτική ή τουριστική επίσκεψη αυτές είναι 3 απο τις καλύτερες ιδέες στο κέντρο της Αθήνας. Αξίζει τον κόπο!!!!  Φιλιά!!!   Μ.


If you fancy going for an educational or touristic visit these are the 3 best ideas in the center of Athens. It is worth it !!!! Kisses !!! Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου